ký tự @ trong PHP nghĩa là gì ?

+1 thích

Mình đã từng thấy ký tự @ xuất hiện rất nhiêu lần trong các hàm phép toán của PHP mà chưa hiểu ý nghĩa của nó là gì . Ví dụ như :

$fileHandle = @fopen($fileName, $writeAttributes);

Ai rõ không

avatar đã hỏi ngày 6 tháng 3 năm 2017 bởi duc_nuce (820 điểm)  

1 Câu trả lời

0 k thích
 
Hay nhất

nó dùng để chặn exception trong các lời gọi hàm và kể cả các phép toán trong php. Ví dụ khi gọi

@$result['a']

thì dù array $result không có phần tử a thì cũng không bị bắn ra lỗi undefined index

avatar trả lời ngày 6 tháng 3 năm 2017 bởi admin (2,590 điểm)  
...