php có cần kiểm tra exist trước khi unset không ?

0 k thích

có cần kiểm tra exist trước khi unset không ? nếu unsert một biến không tồn tại thì có exception không ?

avatar đã hỏi ngày 6 tháng 4 năm 2017 bởi dhhuy0704 (790 điểm)  

1 Câu trả lời

0 k thích

Thực ra là không cần kiểm tra. Nếu biến tồn tại nó sẽ bị xóa còn không tồn tại thì sẽ chẳng có gì xảy ra

avatar trả lời ngày 6 tháng 4 năm 2017 bởi duchoang (950 điểm)  
liệu có phải catch exception ko nhỉ
...