Cách chuẩn nhất để so sánh không bằng trong SQL

0 k thích

mình thấy người ta dùng cả hai toán tử !=<> để so sách không bằng trong SQL. Không biết cách nào chuẩn hơn nhỉ ?

avatar đã hỏi ngày 6 tháng 4 bởi admin (2,590 điểm)  

2 Trả lời

0 k thích
 
Hay nhất

Về mặt kỹ thuật mà nói thì hai cách dùng trên là tương đương nhau. Không có một tài liệu nào nói cái nào hơn cái nào về mặt hiệu năng cả. Đây chỉ là vấn đề về thói quen thôi. Tuy nhiên <> có vẻ được ưa chuộng hơn vì nó theo chuẩn ANSI

avatar trả lời ngày 6 tháng 4 bởi leminhtai (830 điểm)  
đã được chọn ngày 6 tháng 4 bởi admin
0 k thích

!= là chuẩn ngôn ngữ lập trình còn <> là chuẩn ANSI. Các DB hiện nay hầu hết đều hỗ trợ cả hai kiểu trên. Tuy nhiên có một số ít thì chỉ hỗ trợ chuẩn ANSI thôi, ví dụ :

  • IBM DB2 UDB 9.5
  • Microsoft Access 2010
avatar trả lời ngày 6 tháng 4 bởi luongminhanh (750 điểm)  
...