xpath - tìm các element con chứa một đoạn text

0 k thích

Mình có một cái dropdown option đại khái như sau :

<ul>
  <li>
    <span> menu 1</span>
  </li>
  <li>
    <span> menu 2</span>
  </li>
  <li>
    <span> menu 3</span>
  </li>
  <li>
    <span> menu 4</span>
  </li>
</ul>

bây gio làm sao để tìm ra được menu mình muốn, ví dụ là menu 1. Mình không muốn phải tìm ra thứ tự thẻ li bằng vòng for.

avatar đã hỏi ngày 21 tháng 5 bởi toandmtx (740 điểm)  

Câu trả lời của bạn

Preview

Tên hiển thị của bạn (tùy chọn):
Bảo mật: Địa chỉ email của bạn chỉ được dùng để gửi thông báo.
...