Cách lấy text được chọn của một dropdown list jquery

0 k thích
Mình muốn lấy đoạn text được chọn của một dropdown list chứ không phải là giá trị của dropdown list đó
avatar đã hỏi ngày 5 tháng 3 bởi vyclarks (620 điểm)  

4 Trả lời

0 k thích

Bạn có thể làm như sau :

$("#yourdropdownid option:selected").text();
avatar trả lời ngày 5 tháng 3 bởi vntuanbk (660 điểm)  
0 k thích
$("#myselect :selected").text();

Nếu là ASP.NET dropdown-list thì có thể dùng :

$("[id*='MyDropDownId'] :selected")
avatar trả lời ngày 5 tháng 3 bởi hakhachpham89 (810 điểm)  
0 k thích
$("option:selected", $("#TipoRecorde")).text()
avatar trả lời ngày 5 tháng 3 bởi nguyenthanh.php (750 điểm)  
0 k thích

Mình dùng cái này :

$('select[name="thegivenname"] option:selected').text();
avatar trả lời ngày 5 tháng 3 bởi hung.nx (620 điểm)  
...